actievoorwaarden Eurojackpot “Dit heeft niemand” activatie sept/okt 2022

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Eurojackpot -onderdeel van Lotto B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Lotto) -georganiseerde actie ‘Eurojackpot “Dit heeft niemand” activatie sept/okt 2022’ (hierna: de Actie).
 2. De Actie loopt van 26 september 2022 12:00 tot en met 6 november 2022 23:59 (hierna: de Actieperiode).
 3. Deelnemers moeten op de actiepagina www.eurojackpot.nl/ditheeftniemandin het actieformulier antwoord geven op de vraag “Heb jij altijd al iets willen hebben wat niemand anders heeft?”. Daarbij moet de deelnemer ook zijn persoonsgegevens(geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en huisnummer) opgeven. Deelname aan de actie betekent dat de deelnemer akkoord gaatmet de actievoorwaarden.
 4. De winnaar wint een “Miljonairs Experience” mag kiezen uit 1 van onderstaande prijzen. Afhankelijk van de keuze vervalt de andere prijs. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €4.500,-.
  1. Een weekend lang genieten van ST. Tropez voor 2 personen. De winnaar vliegt samen naar St. Tropez, slaapt 2 nachten bij 5-sterren boutique hotel Sezz Saint-Tropez incl ontbijt. Gaat 1 dag luxe Catamaran zeilen met een schipper incl luxe lunch aan boord en dineert bij Bagatelle St Tropez. Daarnaast mag de winnaar nog een keer lunchen en dineren ergens naar keuze voor maximaal € 450 in totaal.
  2. Luxe in Parijs; Je vliegt naar Parijs en overnacht in een prachtig 5 sterren spa-hotel midden in de stad. Je gaat heerlijk uit eten in de stad en gaat daarnaast ook nog eens je eigen parfum maken!
  3. Details van de reizen vind je hier.

 5. De winnaar van de Actie wordt middels een jury bepaald. De inzendingen worden door de jury beoordeeld en die kiest vervolgens de mooiste en origineelste inzending.
 6. Het bepalen van de winnaar zal plaatsvinden in week 45 (dit is de week van 7 t/m 13 november 2022). De winnaar zal binnen een week op de hoogte gebracht worden per telefoon of e-mail zoals bekend bij Eurojackpot.
 7. De winnaar van de hoofdprijs zal in overleg met ons activatiebureau Brands Love People en het reisbureau Total Travel de reis plannen en verdere details afstemmen.
 8. Maximaal 1deelname aan de Actie per e-mailadres
 9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 10. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Lotto afgedragen.
 1. De hoofdprijs is inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen. Wanneer de winnaar ervoor kiest om de hoofdprijs niet te innen vertegenwoordigt deze reis een waarde van 4.500. De winnaar ontvangt dit bedrag netto, kansspelbelasting zal worden afgedragen door Eurojackpot (Lotto B.V.).
 2. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 3. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemerincorrect zijn, heeft Lotto het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de actiecode te laten vervallen.
 4. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, Nederlandse Loterij, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 5. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Lotto zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 6. Lotto heeft het recht de Actie tussentijds te wijzigen of te annuleren. Hiervan zal melding worden gedaan op de Actiepagina.
 7. Lotto is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 8. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Lotto.
 9. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Lotto.
 10. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.eurojackpot.nl/actievoorwaarden.
 11. Vragen/opmerkingen betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice Postbus 818, 27-AV te ZOETERMEER of via https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice.